Những bài thơ sinh nhật Bác

 ✍️Sinh nhật năm 1949, Bác Hồ ở một gia đình tại Bản Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn. Đây là nơi sinh sống của người Tày. Trước ngày 19/5, Bác đã làm bài thơ “Không đề”: 

               “Vì nước nên chưa nghĩ đến nhà

                Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già 

               Chờ cho kháng chiến thành công đã

               Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”. 

✍️Sinh nhật năm 1950 của Bác Hồ :

               Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán, 

               So với ông Bành vẫn thiếu niên

               Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe,

               Trần mà như thế kém gì tiên. 

✍️Sinh nhật năm 1953 cũng ở an toàn khu Việt Bắc, Bác làm bài thơ “Sáu mươi ba tuổi”: 

              “Chưa năm mươi đã kêu già 

              Sáu ba mình vẫn nghĩ là đương trai 

              Sống quen thanh đạm nhẹ người 

              Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung”.

 ✍️Sinh nhật năm 1968, sau khi nghe Thủ tướng chúc thọ, Bác có bài thơ:

             “Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm,

              Vẫn vững hai vai việc nước nhà.

              Kháng chiến dân ta đang thắng lớn

              Tiến bước! Ta cùng con em ta”.

 Kỷ niệm 131 năm sinh nhật Bác kính yêu, đọc lại những bài thơ Bác viết nhân sinh nhật để thấm thía hơn và học tập tinh thần lạc quan cách mạng, “vui sau cái vui của thiên hạ” của Người. 

Nguồn: Sưu tầm.

10:21Đã gửi