Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các công việc trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được cả hệ thống chính trị huyện Thường Tín tiến hành theo quy trình, tiến độ; đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguồn FB:Thường Tín Đất Danh Hương

Bài viết liên quan