28/05/22  Người Tốt Việc Tốt  23
        Từ những ngày đầu của chiến dịch tiêm chủng vào những ngày nắng như đổ lửa cuối tháng 5 năm 2021 cho đến giờ đây đã gần được một năm. “Chiến sĩ” Nguyễn Thị Hảo của chúng tôi vẫn luôn tận lực đóng góp công sức của mình cho những buổi tiêm chủng của xã Nhị Khê